Welcome To My Page

بابه‌ته‌کانی ساڵی 2008


سةفةري ضاوة سةوزةكان
 
 ئصوارةي زةرد
دةف ذةنةكةي خوصن
  
مومارةسةي خؤشةويستي
  
ئةم سوتانة هاوكصشةية
   ثياوصكي ئالَ
سةفةر سةلامةت
دةستمان بؤلَص نوورو تةوقة
سةر هةلَداني ليمؤكان
بةشصك لة ضامةي هةنارة ذن
ئةنفال يان خوأةمي طورط
خةمصكي شين
 طؤمة شيني شيني نوور
عيشق شةهدي ض ذةهرصكة خودا
دلَشكاني ثةنجةرةكان
   من و باران
 نصرطزو مص
  دوو ماضي أووت

  نيشتمانصك لةوةنةوشة
  طولَةكاني ئيسماعيل
  مانشصتي أؤذنامة ئاوصكان

  ثذمةي قيامةت
  مةزراكاني سووتان
      ئاوي نةي
  هةنارستان
 
 ئامان هزرص
    مةرط خيانةت لة عيشق
  ئص ي ....... ئؤليسا
سورةتةكاني ئاظصستا
بةفري أةش
  ثةروانة مةكربازةكان

 

خوایه‌ چه‌ند ته‌ڕه‌ دوولبه‌ری من
  
جريوةكاني أووتبوونةوة
  
ئةوة ئصمةين ديسان خودا
  
سالَةكاني سازان
مةخلوقص لة ثايز
 
كؤست (خةمص لةتةك مةرطي مةرزييةو خةمص لةتةك أةزازيدا )
  ئاوأص لة نيشتماني ثةرييان
 كضةكاني هةرصمي باسووق
  ئاهصكي سةوز " بؤمةرطي ناوادةي مامؤستاو هاوأصي شاعير   عوسمان شةيدا"
سةدةيةك ضاوةأواني
  ثةيظة ئايةتيةكان
  ئاوصنة سةوزةكان
كاسيا
 دؤزةخي ئــــاو
 مةلةي تةوةرةكان
  ضوار شيلك
  هةر ئةم شةوةو جصتان دصلَم

 مةغريبي عيشق -
  موبتةلا 
  فيردةوسي أةنطةكان
  مةدةد يا طولَ
  أةهؤلَ
  بالياي ذةهر
 شيوي دؤزةخان
ئيرؤسا