Home
Uteheramkrauekan
Nuseran
Mail
Library
Music
Art
Archive
Links
About Us

Welcome To My Page


بؤ مةرطي كتوثري " طؤران قةرةداغي "
 

مردنةكانيش جياوازن - ئةمجةد شاكةلي

طؤران قةرةداغي- يةكان و ميدياي كوردي - سيرواني كارواني .

كاكة طؤران كؤضت بةخصر - شاخةوان شؤأش .
 

 

بةهةندطرتني بؤضوونةكان ئةركيَكي بةلَطةنةويستي سةراني كوردة  

  دوا دةرفةت و هةلَبذاردنصك لة كوردستاندا.
   غازي ياوةرو ديموكراسي
  مانطا شةو سةر لة ئصوارة ديارة ... ئيدي هةلَبذاردني ضي ؟

  بصدةنطييةكي سةير لة هةمبةر هةرةشةكةي سةر كؤماري كاتيدا
   ديموكراتيبوون شةرمي ثصناوص
   ناتةبايي أصسي كوردان دةكاتةوة خوري
 
 


بةداخ و ثةذارةو خةمصكي قولَةوة  هةوالَي مةرطي ناوادةي نووسةري بةأصز " طؤران قةرةداغي"مان لة 24-11-2004   ثصطةشت.ئصمة وصراي سةرةخؤشي كردن لة خؤمان و كةس و كاري , ئةو مةرطةش بة خةسارةتصكي طةورة لة ثصنوسي ئازادي كوردي لة قةلَةم دةدةين .
(بابةتةكاني نووسةر لة دةنطةكان)