Welcome To My Page

بۆ خوێندنەوەی بابەتەکانی تری نووسەر کلیکی ئێرەبکەن ....

 

(زانا) ي دةزطاي ئاسايش , ثاراستن و زانياري
 ثصشمةرطة , برسيةتي و ضةند سةرنجصك
  هةلَبذاردن , عصراقي نوص . كصشةي كوردةكان
سارد بوونةوة لة سياسةت
 مريشك لة هصلكةية ؟ يان هصلكة لة مريشك ! ثةرلةمان لة سةرؤكة ؟ يان سةرؤك لة ثةرلةمان !
 دةبةسة
أؤذةأصيةك.... بة هةنطاوصك دةست ثصئةكات
  فيلمي (طصذاو)ي كوردسات و خاك ! يان كارةساتة سامناكةكة؟

ئايا ئةمأؤ بةرةيةكي كوردستاني ثصويستة

  ئةي كورد ثةروةران يةكطرن
  بةئازادي دةنطم دا
   موختارو طوصرةكة

HOME