Home
Uteheramkrauekan
Nuseran
Mail
Library
Music
Art
Archive
Links
About Us

Welcome To My Page

لةرةنطكردني تابلؤ تةشكيليةكةي (دةستور)دا كوا أةنطي ضةث و مؤدصرن؟!
 
 

 أؤذنامةي ئةلكترؤني كؤتايي ب (ممنوع الدخول) و(الي الابد) دةهصنصت !!
 ( أصبوار عارف)ي ئةنفالضي دةستطيركرا
تابلؤي سوصند
لةم يةكي ئايارة جةيشي ئةنساري كؤمؤنيزم يةكطرن !
تابلؤي سوصند
ئةنفال تاوانصكة, كةم و زؤر هةموومان بةشدارين تيايدا
 شيعري هةلَةبجة
 فةوزية لةنصوان من و مصذوودا
دواين دةرطا بؤ داخرا
  ئاخ ئازادي ضةند تاوان بةناوتةوة دةكرصت
  دوو كةرت بوني كؤمؤنيزمي كرصكاري .. درصذةي كام رةوةند
ضاوةأواني
  بصرةوشت ئةو كةسةية ( بةبص ياساو دادطا ) مرؤظ دةكوذص
 تةمي شـــــــــةرم
ئةركةكاني ئاين لةسةر زةويدا
  ناسنامة

  هانا
ئةو كونة نةعلةتيية !
  سةبري خان
  بؤ كوص ئةأؤن ؟!
  ضيرؤكي كةروصشكي خالَدارةكة : وةرطصراني : طؤران عةلي